Využití fyzioterapie při práci se seniory v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2013/0264-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na získání základního teoretického náhledu na oblast fyzioterapie a praktické využití jednoduchých fyzioterapeutických postupů a technik v rámci péče o seniory v sociálních službách. Účastníci kurzu se naučí vhodně aplikovat osvojené praktické dovednosti u jednotlivých klientů dle typu postižení, omezení, onemocnění nebo speciálních potřeb.