Využití mediace při poskytování sociálních služeb

Akreditace: MPSV 2013/0258-SP/VP
Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na seznámení s platnou právní úpravou mediace, jednotlivými fázemi mediace a použití jejích postupů při řešení konfliktů. Absolvent kurzu si osvojí základní dovednosti k použití mediačních technik a technik vyjednávání, které vedou k dohodě sporných stran.