ONLINE Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství

Hodnocené oblasti posuďte s využitím uvedené škály. Počet hvězdiček označte příslušné pole, které nejlépe vystihuje Váš názor. 1* nevyhovuje, 5* vyhovuje.