ONLINE Nedirektivní komunikace s klienty v sociálních službách

Hodnocené oblasti posuďte s využitím uvedené škály. Počtem hvězdiček označte příslušné pole, které nejlépe vystihuje Váš názor. Čím více hvězdiček, tím lepší hodnocení.
Děkujeme za vyplnění dotazníku.