Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ 2015

7. ročník Festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ se uskuteční v pátek 19. 6. 2015 od 9:00 do 18:00 hodin. Tradičně bude festival pořádán v prostorách Hradecké ulice mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou Hradec Králové. Těšit se opět můžete na pestrý a bohatý program, v nemž nebude nouze o poučení ani zábavu.
Podrobnější informace o akci budou průběžně doplňovány.

Festival „Poznejme se navzájem“ je zařazen také do Calendaria Regina 2015, jež sdružuje nejvýznamnější akce pořádané v Hradci Králové a blízkém okolí.

Akce je pořádána Vzdělávací agenturou Mgr. Jany Fišerové ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou Hradec Králové.

web festivalu, fotogalerii a více informací naleznete zde: https://vzdelavani.net/festival2015/