Hodnotící dotazník

Hodnocené oblasti posuďte s využitím uvedené škály. Počtem hvězdiček označte příslušné pole, které nejlépe vystihuje Váš názor. 1* nevyhovuje, 5* vyhovuje