Alkohol a drogy v zařízení sociálních služeb

Akreditace MPSV: MPSV A2022/0886-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční nebo online

Kurz je zaměřen na získání znalostí z problematiky užívání návykových látek u klientů sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že téma alkoholu a drog je společensky velmi aktuální, nevyhýbá se ani klientům sociálních služeb. Poskytovatelé se tak s touto problematikou často setkávají při poskytování sociálních služeb klientům a nevědí si rady, jak vzniklé situace řešit. Účastník vzdělávacího kurzu získá teoretické znalosti vztahující se k užívání návykových látek, projevům intoxikace a projevům závislosti. Zároveň získá znalosti o základech komunikace s osobou pod vlivem návykových látek.