Moderní asistivní technologie v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2015/0971-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na seznámení s asistivními technologiemi na bázi výpočetní techniky, které je možné využívat v sociálních službách. Účastníci kurzu se především seznámí s možnostmi zpřístupnění ICT (informačních a komunikačních technologií) pro klienty se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, kombinovaným) a pro seniory, dále s pomůckami usnadňujícími komunikaci s uvedenými skupinami klientů, s možnostmi kompenzace vad zraku a sluchu a s problematikou monitoringu stavu a bezpečí klienta.  V rámci kurzu budou pomůcky demonstrovány a účastníci si je budou moci vyzkoušet.