Etické dilema – pravda nebo lež?

Akreditace MPSV: A2022/0888-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Kurz je zaměřen na seznámení se základním vymezením etiky a etických dilemat se zaměřením na situace, ve kterých může docházet k zamlčování nebo dokonce k uvádění nepravdivých informací uživatelům sociálních služeb. Jedná se o situace, se kterými se setkávají pracovníci ve všech typech služeb a potýkají se s jejich řešením. Cílem kurzu je seznámit účastníky s těmito situacemi, pomoci jim najít takové situace v jejich praxi a zvolit vhodné postupy k jejich řešení. Kurz se dotkne také možného střetu mezi jednáním správným z hlediska práva a jednáním etickým.