Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství

Akreditace MPSV: A2020/0347-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, kteří chtějí získat základní znalosti finanční gramotnosti tak, aby byli schopni pomáhat svým klientům. V průběhu kurzu účastníci získají teoretické znalosti týkající se bezpečného nakládání s financemi, bezpečného zadlužení a možných způsobů řešení, pokud již k předlužení došlo. Prostřednictvím praktických příkladů, cvičení a kazuistik budou účastníci schopni tyto teoretické poznatky uplatnit při poskytování základního poradenství.