Hudebně-relaxační činnosti muzikoterapie v praxi

Akreditace MPSV: A2021/1253-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Kurz Hudebně-relaxační činnosti muzikoterapie v praxi volně navazuje na kurz Využití prvků muzikoterapie při aktivizaci klientů sociálních služeb. Není však podmínkou jeho absolvování, ale předpokládá se, že účastníci disponují základním přehledem z oblasti muzikoterapie.
Cílem kurzu je posílit schopnosti využití prvků muzikoterapie v rámci aktivizačních a relaxačních aktivit v sociální praxi. Vzdělávací kurz je zaměřen na získání praktických dovedností pro realizaci muzikoterapeutických aktivit s klienty sociálních služeb. Účastníkům bude nabídnuta baterie muzikoterapeutických modelů, technik artificiální i nonartificiální hudby, s využitím hudebních nástrojů a přenosem prožívaných emocí. Získají praktické dovednosti využití zvuku a hudby pro rozvoj osobnosti a komunikaci. Dále získají praktické informace o relaxačních technikách s využitím hudby, jako nástrojem pro zvládnutí stresu či napětí.