Individuální plánování v praxi

Akreditace MPSV: A2018/0408-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na pochopení problematiky individuálního plánování v praxi sociálních služeb. Účastník kurzu se seznámí s metodami tvorby individuálních plánů, metodami individuální práce s klientem, technikami zjišťování potřeb u klientů sociálních služeb a individuálním plánováním zaměřeným na člověka. V praktické části si pomocí příkladů vyzkouší plánování sociální služby a tvorbu individuálního plánu.