Individuální plánování v praxi

Akreditace MPSV: A2022/0889-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen nejen na naplňování standardů kvality, ale především na pochopení celé problematiky individuálního plánování. Umožní účastníkům seznámit se s obsahem a významem individuálního plánování v souladu se zákonem o sociálních službách.
Účastníci se seznámí s metodami tvorby individuálních plánů, metodami individuální práce s klientem, technikami zjišťování potřeb u klientů sociálních služeb a individuálním plánováním zaměřeným na člověka. V praktické části si účastníci pomocí příkladů vyzkouší plánování sociální služby a tvorbu individuálního plánu.