Jak individuálně přistupovat ke klientovi

Akreditace MPSV: A2018 / 0294-SP / PC
Cílová skupina: sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

V praktických částech kurzu je cílem naučit účastníky rozlišovat jednotlivé typy temperamentů klientů sociálních služeb, naučit je individuálnímu přístupu se zohledněním temperamentu klienta i svého vlastního. Součástí kurzu je i seznámení s principy pozitivního myšlení včetně nácviku umění říkat „ne“ a nácviku přijetí odmítnutí.
Celý kurz bude veden především prakticky s cílem naučit se respektovat individualitu jednotlivých klientů.