Jak lépe porozumět sobě i svým klientům

Akreditace MPSV: A2019/0683-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Kurz je zaměřen na problematiku sebepojetí, seznamuje s teoretickými základy osobnostního růstu a sebepojetí, s příčinami slabého sebepojetí, které vede následně k pocitům a komplexům méněcennosti. V průběhu výuky si účastník uvědomí možná rizika promítání osobnostní problematiky do vztahu ke klientům sociálních služeb. Následně si na konkrétních příkladech vyzkouší dovednosti, které by měly přispět ke zlepšení vztahu pracovník-klient.