Jak lépe porozumět sobě i svým klientům

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0905-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční nebo online

Kurz je zaměřen na problematiku sebepojetí, seznamuje s teoretickými základy osobnostního růstu a sebepojetí, s příčinami slabého sebepojetí, které vede následně k pocitům a komplexům méněcennosti. V průběhu výuky si účastník uvědomí možná rizika promítání osobnostní problematiky do vztahu ke klientům sociálních služeb. Následně si na konkrétních příkladech vyzkouší dovednosti, které by měly přispět ke zlepšení vztahu pracovník-klient.