Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem (zaměřeno na problémového klienta)

Akreditace: MPSV 2014/1302-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti zdravé komunikace s klientem s důrazem na řešení problémových a náročných situací. Účastníci kurzu si především osvojí dovednosti vedení direktivního a nedirektivního rozhovoru, techniky aktivního naslouchání, projevů empatie, akceptace a autencitity ve verbální a neverbální komunikaci.