Možnosti využití prvků ergoterapie v sociálních službách

Akreditace MPSV: A2021/0377-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení účastníků se základy oboru ergoterapie a využití jeho prvků v rámci aktivizačních činností v sociálních službách. V rámci kurzu je důraz kladen především na uvědomění si možností využívání prvků ergoterapie v rámci aktivizačních činností v sociálních službách s ohledem na limity klientů a zároveň i na pracovní náplně jednotlivých profesí v sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ergoterapeuti). V kurzu jsou probrány také konkrétní cílové skupiny a jejich specifika (CMP, senioři, Parkinsonova nemoc, imobilní klienti, …)
Praktická část kurzu je věnována konkrétním námětům k realizaci jednoduchých ergoterapeutických technik s cílem aktivizace klienta a jeho motivace ke zlepšení sebeobslužných činností a udržení či zvýšení kvality jejich života.