Možnosti využití prvků ergoterapie v sociálních službách

Akreditace: A2017/0048-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení účastníků se základy oboru ergoterapie, na základní orientaci v jejích jednotlivých oblastech. V rámci kurzu je důraz kladen především na uvědomění si možností využívání prvků ergoterapie v rámci aktivizačních činností v sociálních službách s ohledem na limity klientů. Druhá část kurzu je věnována konkrétním námětům k realizaci ergoterapeutických technik s cílem zlepšení soběstačnosti klienta a jeho aktivizace.