Bezpečná manipulace s klienty a prevence přetížení pohybového aparátu

Akreditace MPSV: A2022/0887-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Kurz je zaměřen na seznámení se zásadami ergonomie práce v jednotlivých pracovních pozicích, využívání zásad školy zad v denních aktivitách. Teoretická část kurzu obsahuje seznámení se základní problematikou zásad ergonomie, významu školy zad v běžném životě a významu úpravy pracovního prostředí. V rámci praktické části bude probíhat nácvik technik bezpečné manipulace s klienty služeb na lůžku, přesuny a využití manipulačních pomůcek, základy kinestatiky při práci s klientem. Účastníci se naučí, jak chránit pohybový aparát v jednotlivých pracovních pozicích (sed, stoj, práce v předklonech, při střídání poloh), dále možnosti zajištění prodloužení výdrže a kvality v těchto pozicích. Díky nacvičeným pohybům sníží svou fyzickou námahu vynaloženou na manipulaci s klientem. V rámci procvičování bude možnost využití pomůcek ke korekci v těchto pozicích a možnosti úpravy pracovního prostředí. Součástí praktické části kurzu je ukázka cviků, které účastník může využít během celého dne k udržení správného nastavení postury těla a předcházení sekundárnímu poškození pohybového aparátu.