Bezpečná manipulace s klienty a prevence přetížení pohybového aparátu

Akreditace MPSV: A2018/0290-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Teoretická část kurzu obsahuje seznámení se základní problematikou zásad ergonomie, významu školy zad v běžném životě a významu úpravy pracovního prostředí. V rámci praktické části bude probíhat nácvik technik bezpečné manipulace s klienty služeb na lůžku, přesuny a využití manipulačních pomůcek, základy kinestatiky při práci s klientem. Účastníci se naučí, jak chránit pohybový aparát v jednotlivých pracovních pozicích. Díky nacvičeným pohybům sníží svou fyzickou námahu vynaloženou na manipulaci s klientem.