Marketing, reklama a kreativní myšlení v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2016/0036-SP/VP
Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na seznámení s moderním marketingem a reklamou a jejich využitím při poskytování sociálních služeb. V první části kurzu se účastníci seznámí se základy marketingu, tvorbou marketingového plánu a marketingového mixu. Druhá část je zaměřena na fungování současné reklamy a práce s médii. Obsahem třetí části je praktická příprava marketingu konkrétní sociální služby, včetně kreativního řešení a marketingové komunikace.