Využití poznatků o náročných životních situacích v pomáhajících profesích při přímé práci s klientem

Akreditace MPSV: A2018/0520-SP/PC/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
vedoucí pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

V teoretické části se účastníci kurzu seznámí s problematikou NŽS (konflikt, frustrace, deprivace, stres). Cílem praktické části je zvýšit schopnost akceptovat někdy nesrozumitelné chování a jednání klienta, lépe pochopit jeho vnitřní svět a snížit tak případná nedorozumění na obou stranách (klienta i pomáhajícího). V důsledku lepší orientace v této problematice, která často zůstává na okraji zájmu pracovníků, se lze vyvarovat nežádoucích postojů vůči klientovi a v důsledku toho také významně předcházet případnému syndromu vyhoření.