Nedirektivní komunikace s klienty sociálních služeb

Akreditace MPSV: A2021/0375-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, kteří chtějí rozvinout komunikační dovednosti o nedirektivní přístup ke klientovi. Kurz je především zaměřen na praktický nácvik techniky aktivního naslouchání, empatické odpovědi, zrcadlení pocitů klienta, parafrázování, reflektující odpovědi ap. Tento způsob komunikace vede k posílení VZTAHU mezi pracovníkem a klientem a zvýšení kvality života klienta. Dále se naučí vnímat a pracovat s obrannými mechanismy, které vstupují do vztahu pracovník a klient.