Nedirektivní komunikace s klienty sociálních služeb

Akreditace MPSV: A2017/0049-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na osvojení základních dovedností z oblasti nedirektivní komunikace a jejího využití v konkrétních situacích ve vztahu pracovník a klient. Účastník kurzu si zvýší schopnost bezvýhradné akceptace klienta, autentického vyjádření vlastních postojů a empatického vyjádření vůči klientům. Dále se naučí vnímat a pracovat s obrannými mechanismy, které vstupují do vztahu pracovník a klient.