Ochrana práv uživatelů sociálních služeb v praxi

Akreditace MPSV: A2020/0849-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz Ochrana práv uživatelů služeb v praxi volně navazuje na kurz Úvod do ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Není však podmínkou jeho absolvování, ale předpokládá se, že účastníci disponují základním přehledem z oblasti práv uživatelů. Cílem kurzu je posílit dovednost identifikovat možné situace, kdy by mohlo docházet k porušování práv uživatelů sociálních služeb, a to v konkrétních podmínkách daných služeb. Ochrana práv je tématem praktickým a je tedy nutné, aby pracovníci práva uživatelů nejenom znali, ale také aby uměli tato práva aktivně prosazovat, aby dokázali předcházet porušování práv v zařízení a aby uměli v případě porušení některého z práv správně jednat. V kurzu si účastníci vyzkouší aplikaci teoretických poznatků v praxi prostřednictvím modelových situací a cvičení a odnesou si další náměty na zlepšení situace v ochraně práv uživatelů sociálních služeb.