Použití únikových technik při práci s klienty s rizikovým chováním

Akreditace: MPSV A2018/0535-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin

Obsahem kurzu je seznámení se základními postupy a pravidly přístupu ke klientovi k zajištění bezpečí pracovníka i klienta při poskytování sociálních služeb. Součástí praktické části kurzu jsou modelové situace, průpravná cvičení, dramatizace a opakovaný nácvik šetrných únikových technik v různých situacích, které v praxi sociálních služeb nastávají.