Praktické návody pro trénování paměti se seniory

Akreditace: MPSV 2016/0957-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení účastníků s problémem úbytku kognitivních schopností ve stáří a s možnostmi a technikami udržujícími tyto schopnosti stále aktivní. V teoretické části kurzu budou představeny možnosti terapeutického působení v různých fázích demence s využitím technik trénování paměti pro udržení a procvičování kognitivních schopností seniorů. Praktická část kurzu bude zaměřena na seznámení s potřebnými znalostmi a dovednostmi pro praktické vedení hodin trénování paměti se seniory a dalších aktivit pro rozvoj kognitivních funkcí seniorů.