Práva klientů a jejich ochrana

Akreditace: MPSV 2014/1304-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Účastníci kurzu budou blíže seznámeni s problematikou právních úkonů, s možnostmi uplatňování práv klientů sociálních služeb a tzv. restriktivními opatřeními.