Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb

Akreditace: MPSV 2014/1305-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Obsahem kurzu je zprostředkování základních poznatků z oblasti ochrany zdraví při práci (bezpečná péče o nemocné, hygiena a epidemiologie) a zásad účinného předcházení poškození vlastního zdraví.