Psychiatrické minimum

Akreditace: MPSV 2016/1102-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Obsahem kurzu je seznámení se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie v rámci sociálních a zdravotních služeb. Účastník kurzu se si osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům.