Psychohygiena jako redukce stresu a prevence syndromu vyhoření

Akreditace MPSV: A2019/0682-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
vedoucí pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností k efektivnějšímu zvládání náročných životních situací v profesním i každodenním životě pracovníků sociálních služeb. Účastník kurzu se seznámí s vlivem stresu na psychosomatické zdraví jedince, dále s problematikou syndromu vyhoření včetně možností jeho prevence.