Řeč těla napoví více než deset slov

Akreditace MPSV: MPSV A2023/1103-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční nebo online

Kurz je zaměřen na uvědomění si celkového významu komunikace, s důrazem na rozlišení verbální a nonverbální komunikace, uvědomění si důležitosti nonverbální komunikace a její podprahové vnímání ve vzájemných vztazích mezi pracovníky a klienty. V rámci výuky budou probírány jednotlivé projevy nonverbální komunikace, a to jednak v teoretické rovině, tak prostřednictvím praktických ukázek a cvičení. Také bude poukázáno na nebezpečí zjednodušování jednotlivých signálů mimoslovní komunikace.