Rozvoj kognitivních schopností u seniorů

Akreditace: MPSV 2014/1306-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na seznámení se základními změnami kognitivních schopností ve stáří a osvojení potřebných znalostí a širších souvislostí nutných pro realizaci aktivit v souvislosti s rozvojem a udržením kognitivních schopností u seniorů. Účastníci kurzu se prakticky naučí plánovat a realizovat sezení trénování paměti a reminiscenční terapie s ohledem na specifika cílové skupiny klientů.