Rodina jako brzda a zdroj při práci s klientem v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2014/1099-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin

 

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení s možnostmi práce s rodinným systémem klienta při poskytování sociálních služeb. Účastník vzdělávacího kurzu získá teoretické znalosti o významu, funkcích rodiny a vztazích v rodině jako možných přenosových prvcích. Zároveň si osvojí základní přístupy a metody práce s rodinným systémem, které může využít při práci s klientem sociálních služeb.