Rozvíjení klíčových kompetencí pracovníků sociálních služeb

Akreditace MPSV: A2018/0519-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Celý kurz bude koncipován jako zážitkový workshop na téma klíčových kompetencí. Osvojování klíčových kompetencí je samozřejmě proces dlouhodobý a složitý, proto v rámci workshopu půjde především o rozvoj již získaných kompetencí a hledání nových řešení, které posílí osobnostní rozvoj absolventa. Nová efektivní řešení budou zaměřena především na možnost jejich využití ve prospěch klienta a týmové spolupráce. V rámci kurzu budou postupně probírány různé klíčové kompetence s cílem uvědomění si, jak konkrétní kompetenci jednotliví účastníci kurzu využívají, kde jsou jejich rezervy a jaké jsou možnosti nových řešení.