Sexualita osob s mentálním postižením

Akreditace: MPSV 2014/1307-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 hodin

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků pro realizaci sexuální výchovy a řešení problémů z oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Účastníci kurzu se naučí předcházet porušování práv v souvislosti se sexuálním vyjádřením osoby s mentálním postižením.