Sociální šetření u zájemců o sociální službu od A do Z

Akreditace MPSV: A2020/0348-SP
Cílová skupina: sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na jednání se zájemcem o sociální službu, primárně pak na sociální šetření u zájemce o sociální službu v pobytových a terénních sociálních službách. Účastník kurzu se seznámí s tím, co vše je nedílnou součástí sociálního šetření, jaké mohou být úrovně sociálního šetření, co je v rámci sociálního šetření zjišťováno a jaké informace jsou předávány. Součástí kurzu také bude provázanost procesu jednání se zájemcem o sociální službu na proces poskytování sociální služby uživateli, kdy se účastník kurzu seznámí s tím, že kvalitně provedené sociální šetření je stavebním kamenem pro individuální plánování a kvalitně poskytované sociální služby na míru uživateli.