Sociální sítě a práce online z perspektivy sociálních služeb

Akreditace MPSV: A2021/0376-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na problematiku sociálních sítí z perspektivy sociálních služeb. Účastníci se seznámí se škálou sítí vhodných k prezentaci klientům sociálně preventivních služeb, jejich přednostmi i nedostatky. Naučí se vnímat sociální sítě jako rozšiřující nástroj pro práci s cílovou skupinou dětí, mládeže, ale i dospělých jedinců, rodin. Seznámí se se základními principy, pravidly a možnostmi práce online. Účastníci v rámci kurzu získají praktické tipy na tvorbu příspěvků i komunikaci online, naučí se využívat sociální sítě kreativně a efektivně vzhledem ke svým potřebám. Absolventi kurzu získají ucelený vhled na možnosti využití sociálních sítí pro práci s klienty sociálně preventivních služeb (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy aj.) v kontextu aktuální doby, zákona i specifik sociální práce.