Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (PAS)

Akreditace MPSV: A2018/0516-SP/PC
Cílová skupina: sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti péče o osoby s poruchou autistického spektra v sociálních službách  – seznámení s problémovými oblastmi u osob s autismem, výchovně vzdělávacím procesem u osob s PAS, intervencí u lidí s PAS a organizacemi zabývající se práci s těmito lidmi.