Specifika práce a komunikace s osobami s poruchami autistického spektra (PAS)

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0920-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti péče o osoby s poruchou autistického spektra v sociálních službách. Konkrétně se účastníci kurzu seznámí s jednotlivými druhy PAS s důrazem na nízko funkční PAS (nejčastější klienti sociálních služeb z této skupiny), s projevy PAS a specifiky práce s touto skupinou klientů. Dále bude kurz zaměřen na specifika komunikace (včetně využití alternativní a augmentativní komunikace) a na příkladech dobré a špatné praxe budou ilustrovány nejčastější problémy při práci s touto skupinou (konkrétní případy mohou být z praxe účastníků). V tomto kontextu budou zmíněny i související systémy podpory a možnosti spolupráce (školství, zdravotnictví).