Specifika práce s osobami s mentálním postižením v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2016/0263-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Kurz je zaměřen na získání specifických znalostí a dovedností, které jsou využitelné pro zlepšení kvality života osob s mentálním postižením (s důrazem na osoby s těžším mentálním postižením). Pozornost je věnována kompenzačním a didaktickým pomůckám, aktivitám vhodných pro osoby s mentálním postižením.