Stimulace a aktivizace klientů s těžkým mentálním / kombinovaným postižením

Akreditace MPSV: MPSV A2023/1746-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání specifických znalostí a dovedností, které jsou využitelné pro práci s klienty s těžkým a/nebo kombinovaným postižením. Účastník kurzu získá základní přehled ovýznamu stimulace motoriky, komunikace a vnímání u klientů s těžkým / kombinovaným postižením a seznámí se s postupy, které je možné pro stimulaci a aktivizaci této cílové skupiny využívat v sociálních službách. Součástí bude i seznámení s využitelnými pomůckami (stimulace, usnadnění motorických aktivit apod.).