Stimulace a podpora osob k samostatnosti pohybu a sebeobsluze

Akreditace MPSV: A2021/0378-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozšíření znalostí a schopností pracovníků v přímé péči pro podporu klientů k samostatnosti pohybu a sebeobslužných činností. Samotný nácvik vede k prevenci pádů, zvýšení bezpečnosti a udržení či zvyšování samostatnosti klienta, zlepšování koordinace pohybů, postřehu a k rozvíjení interpersonálních vztahů. Jednotlivé postupy lze provádět individuálně i skupinově v rámci aktivizace klientů. Využití těchto znalostí a jejich provádění v praxi zvyšuje kvalitu života klientů. Pro zvýšení podpory pohybu a sebeobsluhy se účastník naučí používat různé kompenzační postupy a pomůcky.
Účastník se dále seznámí s možnostmi, jak podporovat klienta v pohybu, předcházení rizika pádů, jak využít zachovalé schopnosti pro zvýšení sebeobsluhy, a tak udržet či zvyšovat samostatnost klienta. V kurzu budou probrány specifika cílových skupin, se kterými účastníci kurzu pracují. Součástí kurzu jsou praktické nácviky a ukázky.