Trénování mozku a paměti pro zlepšení kognitivních funkcí

Akreditace MPSV: A2020/0850-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení účastníků s problémem úbytku kognitivních schopností nejen ve stáří, ale i u osob se zdravotním postižením či po operaci mozku. V teoretické části kurzu budou představeny možnosti terapeutického působení a techniky trénování paměti udržující tyto schopnosti stále aktivní. Praktická část kurzu bude zaměřena na procvičování kognitivních schopností, seznámení s potřebnými znalostmi a dovednostmi pro praktické vedení hodin trénování paměti a dalších aktivit pro rozvoj kognitivních funkcí.