Úvod do problematiky výkonu veřejného opatrovnictví

Akreditace MPSV: A2020/0358-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je určený pro veřejné opatrovníky, sociální pracovníky obcí, vedoucí pracovníky obcí, kteří vedou sociální pracovníky nebo veřejné opatrovníky – pro zaměstnance, kteří přímo vykonávají opatrovnictví, setkávají se s ním v rámci mezioborové spolupráce, case management případu, apod. Zároveň je určený sociálním pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají mezi klienty osoby omezené na svéprávnosti, a musejí v rámci profese spolupracovat s opatrovníkem.
Předmětem kurzu bude teorie a diskuse na témata, jaké jsou kompetence a povinnosti veřejného opatrovníka. Účastník najde odpovědi na otázky, jaká je hranice mezi výkonem funkce veřejného opatrovnictví a sociální prací. Účastník kurzu se dozví, jak má pracovat s rozsudkem soudu, s opatrovanou osobou a jejím sociálním okolím. Kurz přináší také informace ke spolupráci se sociálními pracovníky obce nebo sociálními pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, dalších navazujících služeb v terénu.