Úvod do reminiscence – využití vzpomínek pro aktivizaci seniorů

Akreditace MPSV: A2020/0847-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je zaměřen na teoretické a praktické seznámení s metodou reminiscence. V rámci kurzu se účastníci uvědomí důležitost vzpomínek v lidském životě a jejich využití při práci s osobami s demencí, ale i pro aktivizaci lidí trvale upoutaných na lůžko. V praktické části si účastníci vyzkouší jednotlivé reminiscenční techniky vybavování událostí, zážitků, zkušeností ze života člověka, obvykle za pomoci vhodných podnětů (vzpomínkové předměty, fotografie, dokumenty, hudba…). Dále se naučí plánovat sezení reminiscenční terapie s ohledem na cíle a cílovou skupinu a získají praktické dovednosti pro realizaci sezení.