Úvod do zásad správné výživy u klientů sociálních služeb

Akreditace MPSV: A2021/0374-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, kteří chtějí získat základní znalosti o životosprávě tak, aby byli schopni pomáhat ve zkvalitnění stravovacích návyků svým klientům. V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s významem jednotlivých živin zastoupených v potravinách, s energetickou potřebou jedince, analýzou složení těla. Získají potřebné informace o výběru běžných potravin, naučí se číst údaje na etiketě a porovnávat je s jiným výrobkem pro ekonomický nákup. V praktické části si účastníci vyzkouší poskládat běžný jídelníček tak, aby obsahoval základní živiny. Dále se naučí zhodnotit dosavadní stravovací režim klienta tak, aby byly schopni, popřípadě dosavadní režim upravit a upevnit tím zdraví, popřípadě redukovat hmotnost klienta.
Výživová doporučení slouží k prevenci civilizačních chorob a zmírnění následků případných nemocí souvisejících s výživou. Nenahrazují péči a doporučení lékaře a zdravotního personálu.