Vedení rozhovoru s dětmi

Akreditace MPSV: A2019/0123-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům, kteří v rámci výkonu svého povolání vedou profesionální pomáhající rozhovory s dětmi (např. nízkoprahová zařízení, azylové domy, apod.) Účastníci se na kurzu seznámí se specifiky (jazyk, struktura, intence, apod.) vedením rozhovoru s dítětem s ohledem na věkově vývojové souvislosti.  Pozornost bude věnována především otázce podmínek komunikace s dětmi a (nejen) jejich emočnímu prožívání. V praktické části půjde o osvojení si dovedností pro vedení takového rozhovoru na příkladech uplatnění konkrétních technik.