Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách

Akreditace: MPSV 2015/0057-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Obsahem kurzu je „rozpoznání“ a osvojení si komunikačních dovedností, které mají pozitivní vliv na chování klientů sociálních služeb a rozvoj vlastních komunikačních dovednosti o oslabené (případně chybějící) prvky, a to prostřednictvím terapeutické práce s videozáznamem.