Základy poskytování první pomoci

Akreditace: A2019/0340-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Vzdělávací program Základy poskytování první pomoci se zaměřuje na základy poskytování první předlékařské pomoci a to tak, aby pracovníci byli schopni adekvátně reagovat v případě nejběžnějších zdravotních obtíží u svých klientů.  V rámci kurzu je kladen důraz na praktický nácvik poskytování první pomoci. Mimo základů první pomoci, která je obecná a vychází z Evropské směrnice pro poskytování první pomoci, lektor seznamuje účastníky s některými riziky úrazů u klientů sociálních služeb s ohledem na cílovou skupinu, jako jsou senioři nebo klienti s duševním onemocněním. Zároveň je seznamuje s možnostmi prevence těchto úrazů.  I u základů poskytování první pomoci lektor v rámci kurzu akcentuje různost klientely v sociálních službách a řeší s účastníky případy z jejich praxe.