Základy poskytování první pomoci

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0181-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční nebo online

Vzdělávací program Základy poskytování první pomoci se zaměřuje na základy poskytování první předlékařské pomoci a to tak, aby pracovníci byli schopni adekvátně reagovat v případě nejběžnějších zdravotních obtíží u svých klientů. V rámci kurzu je kladen důraz na praktický nácvik poskytování první pomoci. Mimo základů první pomoci, která je obecná a vychází z Evropské směrnice pro poskytování první pomoci, lektor seznamuje účastníky s některými riziky úrazů u klientů sociálních služeb s ohledem na cílovou skupinu, jako jsou senioři nebo klienti s duševním onemocněním. Zároveň je seznamuje s možnostmi prevence těchto úrazů. I u základů poskytování první pomoci lektor v rámci kurzu akcentuje různost klientely v sociálních službách a řeší s účastníky případy z jejich praxe.