První pomoc pro zdravotnické pracovníky – 7.3.2016

Kreditní body: 4 kredity
Cílová skupina: pracovníci nelékařských zdravotnických profesí působící na pomezí sociálně-zdravotní oblasti (všeobecné zdravotní sestry, zdravotně sociální pracovníci)
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 7. 3. 2016
Lektor: Mgr. Marek Tuček
Anotace: Kurz je zaměřen na získání dovedností v oblasti kardiopulmonální resuscitace (všeobecné zásady poskytování první pomoci, kontrola vitálních funkcí, následná péče). Účastník kurzu si osvojí zásady první pomoci při úrazech (pohmoždění, podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny, poranění pánve a páteře, krvácivé stavy, poranění mozku, hlavy a poranění hrudníku) a při jiných, zdraví ohrožujících stavech.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.