Specifika práce a komunikace s osobami s demencí 12. – 13.4.2016

 

Kreditní body: na žádost lze kurz zařadit do kreditního systému České asociace sester (7 bodů)
Cílová skupina: pracovníci nelékařských zdravotnických profesí působící na pomezí sociálně-zdravotní oblasti (všeobecné zdravotní sestry, zdravotní sociální pracovníci)
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 12.4.-13.4.2016
Lektor: Mgr. Jana Tichá
PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Anotace:  Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků v oblasti práce a přístupu k uživatelům s diagnózou degenerativní demence v sociálně – zdravotních službách.  Účastníci kurzu si v praktické části osvojí si jednoduché techniky komunikace a přístupu ke klientům s degenerativní demencí (validační techniky, prvky konceptu bazální stimulace, reminiscenční techniky).
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.