Využití kompenzačních pomůcek při práci s osobami s poruchou hybnosti 14.-15.3.2016

Kreditní body: 7 kreditů
Cílová skupina: pracovníci nelékařských zdravotnických profesí působící na pomezí sociálně-zdravotní oblasti (všeobecné zdravotní sestry, zdravotně sociální pracovníci)
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 14.3.-15.3.2016
Lektor: PhDr. Pavel Zikl, PhD.
Zdeňka Kasáková
Mgr. Hedvika Stolínová
Anotace: Kurz je zaměřen na získání orientace v nejčastějších příčinách a dopadech imobility a poruch hybnosti u klientů sociálně – zdravotních služeb včetně orientace v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek (přehled a použití antidekubitních, manipulačních, toaletních pomůcek a pomůcek pro sebeobsluhu apod.). Součástí kurzu jsou i praktické nácviky pohybových aktivit klienta s využitím kompenzačních pomůcek.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.