Kvalifikační vzdělávání

Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách je určeno osobám, kteří nenaplňují požadavky odborné způsobilosti k výkonu pracovníka v sociálních službách v souladu s požadavky ust. §116 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rekvalifikační kurz je určen pracovníkům působících zejména ve službách sociální péče pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a pracovníkům pečovatelských služeb.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách