Manažerské minimum v sociálních službách

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0632-SP/PC/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční i online

Řízení lidských zdrojů je stále aktuálnější otázkou. Manažeři na všech úrovních bojují s motivací zaměstnanců.
Vzdělávací kurz ukáže, jak efektivně vykonávat práci v oblasti řízení lidských zdrojů, jak komplexně pohlížet na zaměstnance a jak si zaměstnance udržet. Kurz je také zaměřen na manažerskou komunikaci a způsoby manažerské práce. Účastník se seznámí s tím, jak zaměstnance motivovat, jak dávat zpětnou vazbu a jak přecházet syndromu vyhoření, kterému jsou zaměstnanci v sociálních službách často vystaveni.